Urevideret regnskab for 2020 er tilgængelig

Urevideret regnskab nu tilgængelig under “referater og regnskab 2020“. Regnskabet er under revision og revisorernes bemærkninger og indstilling offentliggøres under generalforsamlingen på torsdag den 16. Januar på V58

Læs mere »