Urevideret regnskab for 2020 er tilgængelig

Urevideret regnskab nu tilgængelig under referater og regnskab 2020“. Regnskabet er under revision og revisorernes bemærkninger og indstilling offentliggøres under generalforsamlingen på torsdag den 16. Januar på V58 Vestergade 58.
Hvis Du ønsker at deltage i generalforsamlingen og spise Chili Con Carne skal du tilmelde dig spisning på borgeguldbrandt@gmail.com inden d. 14. januar.

Mvh Niels