Leschly Cup 2022 ● 18. juli – 23. juli

Velkommen til Leschly Cup 2022, uge 29, 18. juli til 23. juli

Turneringsleder Jørgen Eriksen kan kontaktes på email leschlycup@alts.dk.

Følg os på Facebook.

Seniorrækker

DS GPS, HS GPS samt DS og HS Kat 2 og Kat 3. Desuden doubler DD, HD og MD.

Samlet præmiesum i GPS singlerækkerne er 100.000 kr med 20.000 kr til vinderen i hver af rækkerne GPS DS og GPS HS.

GPS DS og HS, pris 400 kr
Kategori 2 DS og HS, pris 300 kr
Kategori 3 DS og HS, pris 200 kr

Tilmelding til alle singlerækker senest onsdag den 6. juli hos Dansk Tennis Forbund, Sommer Tour.  Husk, det er tilladt at deltage i to singlerækker.

Dame-, herre- og mixed doubler, pris 50 kr pr person, sidste frist for tilmelding tirsdag sidst på dagen i teltet. Mixed doubler afvikles torsdag 21/7 sidst på eftermiddagen som match tiebreak puljeturnering.

Lodtrækning til hovedturneringen i alle seniorrækker undtagen GPS HS offentliggøres onsdag den 13. juli kl 16:00. Lodtrækning til GPS HS offentliggøres mandag den 18. juli kl 21:00.

Veteranrækker

Veteran DS og HS, 40+, 50+ og 60+, pris 200 kr.

Dame-, herre- og mixed doubler, pris 50 kr pr person. Tilmelding på lister ophængt i teltet fra søndag den 17. juli. Sidste frist for tilmelding tirsdag den 19. juli sidst på dagen.

Tilmelding til alle single veteranrækker senest onsdag den 6. juli hos Dansk Tennis Forbund, Sommer Tour. Husk, det er tilladt at deltage i to singlerækker.

Lodtrækningen i alle single veteranrækkerne  offentliggøres onsdag den 13. juli kl 16:00

Starttidspunkt

Følgende rækker starter tirsdag den 19. juli: GPS DS og GPS HS med finaler lørdag den 23. juli. 

Øvrige rækkers starttidspunkter afhænger af deltagerantallet – dog starter de tidligst om mandagen den 18. juli. Kvalifikationsrækker starter tidligst lørdag den 17. juli. Som altid vi vil gerne prøve at imødekomme individuelle ønsker. Henvendelse vedrørende individuelle ønsker til leschlycup@alts.dk. 

Følg os på Facebook for at få nyheder om offentliggørelse af lodtrækninger og kamptidspunkter.