Booking af tennisbaner

Klubbens medlemmer råder over 7 velholdte tennisbaner og en lille juniorbane. Reservation af banerne foregår via bookingsystemet. Banerne er benævnt A, B, C, D, E, F og G som vist på billedet ovenfor. 

Regler for reservation af baner

Regler for banereservation i ALTS

 1. Banereservation foretages via internetportalen alts.memberlink.dk. Hvert medlem har et personligt brugernavn og en kode. Der skal ét medlemskab til at reservere en time, og man kan reservere seks dage frem. Nummeret kan først benyttes til en ny reservation, efter at den reserverede time er udløbet.
 2. Det er ikke tilladt at låne andre medlemmers numre.
 3. En reservation træder ud af kraft, hvis der ikke er en spiller til stede på banen senest 10 minutter efter reservationstidspunktet.
 4. Hvis du bliver forhindret i at spille på en reserveret bane, skal du fjerne din reservation snarest muligt, så andre kan benytte banetimen.
 5. Bane A, B, C og D er såkaldte heltime-baner. Det betyder, at reservationen begynder og slutter klokken hel. På bane E, F og G begynder og slutter reservationen klokken halv. Banen skal afleveres fejet. Modtageren skal selv feje linierne og vande, hvis det skønnes nødvendigt.
 6. Medlemmer kan til en hver tid kræve, at gæstespillere uden reservation forlader banen.
 7. Medlemmer kan spille med gæstespillere formedelst 75 Kr./time 
 8. Gæster til medlemmer betaler via MobilePay til 79329. Betalingen foretages inden man går på banen og kvittering skal fremvises på forlangende. 
 9. Personer, der ikke er medlemmer,  kan foretage reservation via appen Wannasport. Kvittering skal fremvises på forlangende.
 10. Klubbens bestyrelse samt banemanden har ret til med kort varsel at disponere over banerne til turnering, træning og banepasning.
 11. Navn og medlemsnummer skal altid opgives på forlangende.
 12. Boldkanonen kan reserveres som partner ved banereservation, dog ikke hverdage i perioden kl. 15 – 20. Betaling for brug af boldkanon er kr. 15,- per gang til Mobilepay 79329 ved booking. Man skal selv observere på bookingskemaet på bookingportalen alts.MemberLink.dk, om boldkanonen allerede er booket. Programmet gør ikke opmærksom på dobbeltbookinger.
 
 

Book tennisbane

Tennisbanerne kan reserveres via booking systemet.