Bestyrelsen

Niels Elmegaard

Niels Elmegaard

Formand
Telefon: +45 4078 7426
Email: formand@alts.dk

Markus Seier

Markus Seier

Turneringsansvarlig
Telefon: +45 2856 2051
Email: msp1996@live.dk

Kjeld Buus

Kjeld Buus

Kasserer
Telefon: +45 2141 8986
E-mail: kasserer@alts.dk

Helen Lander

Helen Lander

Kantine
Telefon: +45 2425 6012
Email: vibelander@gmail.com

Anders Kjær Bagai

Anders Kjær Bagai

Kommunikation
Telefon: +45 2348 3780
Email: anders@bagai.com

Thomas Kehlet

Thomas Kehlet

Hus & anlæg
Telefon:+45 4021 8945
Email:hus@alts.dk

Joanna Ramsgaard

Joanna Ramsgaard

Motionistkoordinator:
Email: joanna.ramsgaard@gmail.com