Vedrørerende caféen og bestyrelsens kommunikation

Til medlemmerne
ALTS’ bestyrelse vil gerne undskylde, at medlemmerne nu i nogle dage har måttet svæve i uvished omkring caféen og muligheden for at købe mad.
Også en undskyldning for en uklar kommunikation fra vores side, der har givet anledning til yderligere frustration.
Vi har simpelthen både skullet udrede den konkrete episode, der har fået Carola til at lukke ned, og skullet finde vores egne ben som kommunikatører i en situation som denne.
På forhånd har ALTS ikke haft en fælles vedtagen linje om, hvordan kommunikationen skal foregå, når man på den ene side har involverede personer, der skal tages skyldigt hensyn til, og på den anden side har  medlemmer, der ønsker en forklaring. Udover altmindelig ordentlighed selvfølgelig.
Der er i skrivende stund ikke fundet en løsning omkring caféen, men vi arbejder hårdt på sagen og vil snarest komme med en afklaring.
Vi opfordrer medlemmerne til fremover at gå ind på alts.dk, når det gælder information fra bestyrelsen, eftersom vores hjemmeside er klubbens officielle formidlingsforum. Vi er klar over, at en del medlemmer  ikke normalt benytter hjemmesiden og vil derfor i opslag på facebook og memberlink gøre opmærksom på, når ny info er tilgængelig.
Klubbens facebookside er selvfølgelig stadig åben for både spørgsmål, forslag og meningstilkendegivelser fra alle medlemmer. Og vi har fuld tiltro til at det sker i respekt for både andre medlemmer og klubbens gode, sociale ånd, som tilfældet har været hidtil. For alle formaliteters skyld vil vi dog understrege, at negativ omtale af andre medlemmer med navns nævnelse eller gjort identificerbare på anden vis naturligvis ikke kan tolereres og vil blive slettet.
På bestyrelsens vegne
HVL