Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Lawn-Tennis Selskab tirsdag den 6. februar 2024 kl. 18.00.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Lawn-Tennis Selskab tirsdag den 6.
februar 2024 kl. 18.00.
Generalforsamlingen afholdes på V58, Vestergade 58, 8000 Aarhus C.
Dagsorden iflg. Foreningens vedtægter:
1. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
3. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson. Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent: Senior 1500 Kr., Familie 1 1950 Kr., Familie 2 3200 Kr., Erhverv 2200 Kr.,
Unge 1150 Kr., Studerende 1175 Kr., Juniorer 550 Kr., Formiddag 775 Kr., Passive 175
Kr.
4. Valg af formand og kasserer:
a. Formanden Niels Elmegaard er ikke på valg i år
b. Kasserer Kjeld Buus går af og der skal vælges en ny kasserer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består, ud over formand og kasserer, af
a. Helen Lander, er ikke på valg
b. Joanna Ramsgaard, er ikke på valg
c. Anders Bagai, er ikke på valg
d. Thomas Kehlet er på valg, genopstiller
e. Markus Seier er på valg, genopstiller ikke
f. Michael Koch er suppleant og ikke på valg
6. Valg af revisorer
a. Oluf Gandrup, genopstiller
b. Kaj Ambrosius, genopstiller ikke
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal indgives skriftligt til
bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
8. Eventuelt
Foreningen er vært for et lille traktement i forbindelse med generalforsamlingen. Tilmelding
til generalforsamlingen sendes til formand@alts.dk.