Regler for banereservation

  1. Banereservation kan foretages ved PC’en i klubhuset eller hjemmefra via internet. Hvert medlem har ét personligt nummer og en kode. Der skal ét nummer til at reservere en time, og man kan reservere seks dage frem. Nummeret kan først benyttes til en ny reservation, efter at den reserverede time er udløbet.
  2. Det er ikke tilladt at låne andre medlemmers numre.
  3. En reservation træder ud af kraft, hvis der ikke er en spiller til stede på banen senest 10 minutter efter reservationstidspunktet. Tidspunktet beregnes altid efter anlæggets ur.
  4. Hvis du bliver forhindret i at spille på en reserveret bane, skal du fjerne din reservation, så andre kan benytte banetimen.
  5. Bane A, B, C og D er såkaldte heltime-baner. Det betyder, at de starter og slutter klokken hel. Bane E, F og G starter og slutter klokken halv
  6. Spillere, der er berettiget til at spille på en bane, kan til enhver tid kræve, at ikke-berettigede spillere forlader banen.
  7. Klubbens bestyrelse samt banemanden har ret til med kort varsel at disponere over banerne til turnering, træning og banepasning.
  8. Navn og medlemsnummer skal altid opgives på forlangende.