Nye tennisbaner på ALTS

Sidste år fornyede vi rødgrus belægningen på bane F og G. Nu stater vi arbejdet med at modernisere banerne A, B og C.

De tre baner vil blive opgraderede, så de vil være spilbare hele året. Der vil blive lagt en RedPlus belægning, der har den egenskab, at den ikke er så vejrfølsom som almindelige rødgrusbaner.

Ud over, at den spilbare sæson vil blive udvidet, betyder den nye belægning, at banerne vil tørre hurtigere efter regnbyger. Vi slipper således for at tørre vand op fra banerne, og vi vil kunne spille igen umiddelbart efter en regnbyge.

De ny baner kræver, at hele underlaget bliver skiftet. Hele slaggelaget under banerne vil således blive fjernet, der bliver lavet nye dræn, og nyt underlag bliver bygget op, før RedPlus spille underlaget bliver lagt.

Arbejdet går i gang primo december og banerne vil være spilleklare til den nye sæson 2022.

Da arbejdet vil blive udført af store maskiner, vil færdsel på anlægget af sikkerhedsmæssige årsager ikke være tilladt i anlægsperioden.

Der vil heller ikke være mulighed for at benytte parkeringspladsen i perioden.

Vi glæder os til at se jer på de nye baner til foråret.