Leschly Cup uge 29

Velkommen til Leschly Cup 2020, 12. juli til 18. juli

Til at afklare forholdene omkring afholdelse af Leschly Cup 2020 har bestyrelsen og Leschly Cup gruppen valgt at bringe dette:

“ALTS har ansøgt om og fået bevilget termin for afholdelse af Leschly Cup 2020 i uge 29 (12.-18. juli). Hvis Sundhedsmyndighederne, Aarhus Kommune og DTF tillader det, så vil Leschly Cup 2020 blevet afholdt i uge 29 med skyldig hensyntagen til retningslinjerne fra myndighederne.”

Så vi regner stadig med, at vi skal ses til sommertennis i uge 29 på ALTS anlæg.

Turneringsleder Michael H.J. Stæhr kan kontaktes telefonisk på 40 58 69 78 eller per mail på leschlycup@alts.dk

Under turneringen afvikles kampe i seniorrækker og veteranrækker:

Seniorrækker:

DS GPS, HS GPS samt DS og HS Kat 2 og Kat 3. Desuden doubler DD, HD og MD.

Samlet præmiesum i GPS singlerækkerne er 100.000 kr med 20.000 kr til vinderen i hver af rækkerne GPS DS og GPS HS.

GPS DS og HS, pris 400 kr
Kategori 2 DS og HS, pris 300 kr
Kategori 3 DS og HS, pris 200 kr

Sidste tilmeldingsfrist til alle seniorrækker i årets Leschly Cup er torsdag den 9. juli kl. 16:00.

Dame-, herre- og mixed doubler, pris 50 kr pr person, sidste frist for tilmelding tirsdag sidst på dagen i teltet.

Lodtrækning til hovedturneringen i alle seniorrækker undtagen GPS HS offentliggøres lørdag den 11. juli kl 16:00. Lodtrækning til GPS HS offentliggøres mandag den 13. juli kl 21:00. Lodtrækning til kvalifikationsturneringerne senest torsdag den 9. juli kl 21:00.

Veteranrækker:

Veteran DS og HS, 40+, 50+ og 60+, pris 200 kr

Tilmelding leschlycup@alts.dk eller direkte til turneringsledelsen.

Veteran dame-, herre- og mixeddoubler, pris 100 kr pr par
også med tilmelding leschlycup@alts.dk eller direkte til turneringsledelsen.

Sidste tilmeldingsfrist til alle single veteranrækker i årets Leschly Cup er torsdag den 9. juli kl. 16:00. Lodtrækningen til veteranrækkerne offentliggøres lørdag den 11. juli på Leschly Cup hjemmesiden. Sidste frist i double rækker sidst på tirsdagen.

Starttidspunkt

Følgende rækker starter tirsdag den 14. juli: GPS DS og GPS HS.

Øvrige rækkers starttidspunkter afhænger af deltagerantallet – dog starter de tidligst om søndagen den 12. juli. Som altid kan der tages individuelle hensyn ved henvendelse til leschlycup@alts.dk eller direkte til turneringsledelsen.

Følg os på facebook for at få nyheder om offentliggørelse af kamptidspunkter.