Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Lawn-Tennis Selskab torsdag den 26. januar 2022 kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes på V58, Vestergade 58, 8000 Aarhus C.

Dagsorden iflg. Foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser som følger: Senior 1500 Kr., Familie 1 1950 Kr., Familie 2 3200 Kr., Erhverv 2200 Kr., Unge 1150 Kr., Studerende 1175 Kr., Juniorer 550 Kr., Formiddag 775 Kr., Passive 175 Kr.
  5. Valg af formand. Niels Elmegaard genopstiller.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Sofie Dupont og Anders Bagai er på valg. Sofie ønsker at forlade bestyrelsen, – Anders genopstiller.
  7. Valg af revisorer: Oluf Gandrup og Kai Ambrosius genopstiller.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Foreningen er vært for et lille traktement i forbindelse med generalforsamlingen. Du bedes derfor meddele din deltagelse til formand@alts.dk.

Regnskabet offentliggøres på hjemmesiden så hurtigt som muligt før generalforsamlingen.