ALTS tilbyder i 2023 træning til motionister.

ALTS tilbyder i 2023 træning til motionister. Alle let-øvede og øvede aktive medlemmer af klubben kan deltage. Begyndere henvises til klubbens begyndertræning.

Træningen vil starte medio maj efter følgende model.

Fredag eftermiddag: double træning, to timer. Pris for begge timer 100 kr. Man kan tilmelde sig som enkeltperson, eller personer, der ønsker at træne samme, kan tilmelde sig som par/hold

Lørdag eftermiddag: holdtræning (hold med 3 personer) med fokus på individuel træning, én time. Pris pr. time 65 kr. 

Søndag eftermiddag: holdtræning (hold med 3 personer) med fokus på individuel træning, én time. Pris pr. time 65 kr. 

Hvis du er interesseret, skal du henvende dig til Larz Lynge. Hvis du har spørgsmål, kan du ring på 53 37 12 24.

Tilmelding via sms til samme nummer. Betaling via MobilePay

Angiv om du ønsker double træning eller individuel træning, og om du som individuel spiller ønsker træning lørdag eller søndag.

Det bliver muligt at tilmelde sig til 2 gange til double træning og 3 gange til individuel træning

Bindende tilmelding sker, når Larz melder tilbage til den enkelte

Man betaler til Larz ved endelig tilmelding. Tilmeldingen er på det tidspunkt bindende og betalte beløb refunderes ikke ved eventuelt senere afbud.

Der er træning på følgende datoer:

Double: fredage på følgende datoer: 09.06, kl. 16.30-18.30 eller 18.30-20.30

Individuel træning: fredage på følgende datoer: 12.05, 26.05, 23.06 kl. 16.30-17.30, 17.30-18.30 eller 18.30-19.30

Individuel træning: lørdage på følgende datoer: 27.05, 10.06, 24.06, kl. 15.30-16.30, 16.30-17.30 eller 17.30-18.30

Individuel træning: søndage på følgende datoer: 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, kl. 15.30-16.30, 16.30-17.30 eller 17.30-18.30