ALTS årsregnskab for 2022 til behandling på generalforsamlingen

ALTS regnskab 2022 torsdag d. 26 januar  kl. 18.00 på Vestergade 58.
Husk tilmelding til generalforsamlingen på formand@alts.dk

Nyheder

ALTS
LESCHLY CUP