Bestyrelse og udvalg

Niels Elmegaard

Kasserer
 • Telefon: 40 78 74 26
 • Email: kasserer@alts.dk

Markus Seier

Turneringsansvarlig
 • Telefon: +45 2856 2051
 • Email: msp1996@live.dk

Andreas Moltke-Leth

Kommunikation
 • Telefon: 53 63 06 17
 • Email: andreas@moltke-leth.org

Helen Lander

Kantine
 • Telefon: 24 25 60 12
 • Email: vibelander@gmail.com

Bjarne Højlund Pedersen

Hus & Anlæg
 • Telefon: +45 6167 6822
 • Email: bjarnehjlund@gmail.com

Karen Wurlitzer

Motionistkoordinator
 • Telefon: 00 00 00 00
 • Email: motion@alts.dk

Børge Guldbrandt Andersen

Formand og Sponsorudvalg
 • Telefon: 28 69 39 93
 • Email:borgeguldbran dt@gmail.com