Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kom til generalforsamling 17.11. kl 18.30

20. oktober 2016 : 8:00 - 17:00

 

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Lawn-Tennis Selskab torsdag kl. 18.30 den 17. november 2016
Generalforsamlingen holdes hos Casa Carola, Mindebrogade 2.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Kontingentsatser (foreslås uændret)
5. Valg af kasserer (Niels Elmegaard på valg – genopstiller)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (webmaster Andreas Molkte Leth på valg – genopstiller, motionistudvalg Poul Markussen på valg – genopstiller ikke)
7. Valg af suppleanter (Jesper Grauer Nielsen, genopstiller ikke, Inge Kampmann, genopstiller)
8. Valg af revisorer – Oluf Gandrup, Thomas Kehlet
9. Indkomne forslag til dagsordenen
10. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt el. elektronisk til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres snarest muligt på hjemmeside.
Klubben er vært for et mindre traktement.

Vedlagt opslag om ledig bestyrelsespost:

Vores mangeårige bestyrelsesmedlem og motionistkoordinator søger nye udfordringer, og vi søger derfor en afløser, som vil være med til at drive succesen videre i byens bedste motionistklub!
Det nye bestyrelsesmedlem skal vælges på generalforsamlingen den 17. november 2016.
Har Du spørgsmål eller ønsker du dialog om opgaven så kontakt en fra bestyrelsen.

Arbejdsområder

• Arrangere motionist-aktiviteter herunder drop in, double trouble mv.

• Eller opfinde nye events i samarbejde med kantineudvalget, turneringsspillere mv.

• Udvikle træningstilbud til motionister.

• Det er vigtigt at lodde stemningen blandt motionisterne og nå ud til så mange som muligt og herved få flere aktiveret i klublivet. Kommunikation er en del af arbejdet.

• Motionistaktiviteterne er af stor betydning for klubbens evne til at tiltrække og fastholde medlemmer, og motionistudvalget er en vigtig spiller i klubbens medlems-rekruttering.

• Det nye bestyrelsesmedlem skal endvidere indgå i bestyrelsens generelle arbejde med ledelse af klubben, herunder prioriteringer af indsatser og ressourcer.

Motionistkoordinatoren er tovholder på aktiviteterne i forhold til bestyrelsen, men kan med stor fordel dele udfordringerne og glæden med flere medlemmer i et motionistudvalg eller lignende. Grupper af medlemmer kan således påtage sig opgaven og organisere sig på forskellig måde.

Bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et honorar og en benefit-pakke.

Detaljer

Dato:
20. oktober 2016
Tidspunkt:
8:00 - 17:00