Nedlukning og generalforsamling

Kære ALTS medlem,

Sæsonen lakker mod enden. Nettene er taget ned på bane A, F og G. Og der er lukket for vandet på alle baner. Efter 6. november vil nettene blive taget ned på bane B, C, D og E, og så er der en laaang vinterpause, indtil vi igen kan spille på det røde grus i april 2020.

Imidlertid er der generalforsamling torsdag den 16.1. 2020 kl 18:30 i Vestergade 58, V58, hos Carola. Du  vil få en reminder senere om at møde op og  gøre dit til at klubben udvikler sig. Der vil blive serveret chili con og sin carne og lidt drikkelse.

Dagsroden er:

1. Formandens beretning.

2. Fremlæggelse af det revidere regnskab.

3. Fastlæggelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, men vil have rabatordningen på kr 300,00 for nye medlemmer fjernet. Rabatordningen blev indført i en tid, hvor medlemstallet var vigende, men det er ikke længere tilfældet).

4. Valg af formand, formanden genopstiller ikke.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Bjarne Højlund Pedersen, genopstiller ikke, Helen Vibe Lander, genopstiller, Markus Seier, genopstiller, Niels Elmegaard, ønsker at træde tilbage på posten som kasserer.

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

De bedste tennishilsner

Børge Guldbrandt, formand.

Ingen Svar til "Nedlukning og generalforsamling"