Sæsonslut, julefrokost og generalforsamling

Kære ALTS medlem,

Det har været en forrygende sæson med super tennisvejr og mange medlemmer, men nu er det ved at være slut. Nettene på de to nederste baner F og G er taget ned 1. november, men stadig er der mulighed for at spille på de øvrige baner, så længe vi undgår nattefrost, og indtil Karl vurderer, at banerne er for ustabile.

Vi har indført venteliste i juni, og de nuværende medlemmer har første prioritet til næste års medlemskab, som skal være indbetalt inden 1.4.2019. Du vil få en automatisk opkrævning i februar/marts. Derefter vil ventelisten blive åbnet for nye medlemmer.

Festudvalget med Elisabet Jensen og Thomas Fønss i spidsen inviterer til julefrokost i Vestergade 58 hos Carola fredag den 14.12. kl 18. Se mere om tilmelding på forrige opslag her på hjemmesiden.

Ang. generalforsamlingen, så blev vedtægterne ændret på den seneste generalforsamling, således at regnskabet følger regnskabsåret, derfor holdes generalforsamlingerne fremover den 3. torsdag i januar, altså næste gang torsdag den 17.1.2019 kl 18.30 i V58. Der serveres traditionen tro chili con carne, og hvis du er vegetar, så giv Carola besked.

Dagsorden er:

 1. Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 3. Fastlæggelse af kontingentsatser for næste sæson.
 4. Valg af formand og kasserer, jvf. §14.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §14.
 6. Valg af 2 revisorer, jvf. §18.
 7. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

  Forslag fra medlemmer skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen.

  De bedste tennishilsner

  Børge Guldbrandt, formand.

Ingen Svar til "Sæsonslut, julefrokost og generalforsamling"